Villkor

VILLKOR:
Köpta bilder får endast användas för privat bruk och får användas på köparens egna sociala medier, sin privata hemsida, Facebook och Instagram etc.

Om bilderna publiceras på webben så ska ”Foto: Anna Jarlhäll” anges, även du du använder bilden tex som profilbild på Facebook.

Bilderna som du köpt får inte ändras, beskäras, redigeras, lägga på filter etc eller lämnas till tredje part.

Alla bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen. Inga av mina bilder på hemsidan får kopieras eller publiceras utan min tillåtelse.

Otillåten användning av mina bilder faktureras!

Rebecca & Alfred-4